Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 11 januari 1946 (v.d. Goot)

[Archief-Dossier 178-021] 11 Januari 1946

Den Heer M. v.d. Goot,
Reeweg 2,
Dordrecht


Geachte Heer Van der Goot,

Gisterenavond sprak ik met U over de factuur van de
firma Schippers. Ik doe U deze inliggend toekomen. Wilt U
een en ander bespreken, dan ontvang ik te gelegener tijd de
factuur wel weer met Uw opmerkingen van U terug.

Ook kwam nog ter sprake de nota, uitgemaakt op naam
van het Bureau Oorlogsslachtoffers. Juist hedenmorgen ont-
ving ik van de Twentsche Bank bericht van overschrijving van
het districtsbureau Dordrecht van de bedragen voor de ver-
pleegkosten over October en November. Ik behoef hier dus niet
meer aan te herinneren.

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend

Laatst gewijzigd: januari 2022.