Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 26 mei 1946 (Burgerlijk Armbestuur van 's Gravendeel)

[Archief-Dossier 178-021] 26 Mei 1946

het Burgerlijk Armbestuur van 's Gravendeel

Mijne Heren,

De met uw schrijven van 20 April j.l. geadviseerde
remises zijn in ons bezit gekomen.
Met hetgeen U ons in uw brief mededeelde kunnen wij ons
verenigingen, zodag over 1945 alle nota's zijn vereffend.

Mogen wij U beleefd verzoeken de over het tijdvak
1 Januari t/m 31 Maart 1946 verschuldigde gelden ook zo spoedig
mogelijk op onze rekening bij De Twentsche Bank te willen over-
schrijven, voor zover inmiddels nog geen betaling heeft plaats gehad?

Zoals aan Burgemeester en Wethouders van Uw gemeente
werd bericht, is door het Bestuur onzer Stichting besloten
om na 1 April 1946 geen verpleegkosten meer afzodnerlijk aan

de gemeenten van herkomst in rekening te brengen, zodat U

voor verplegingen na 1 April geen nota's meer zult obntvangen.

Hoogachtend,
Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(get.) J. Breevaart, Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.