Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 4 mei 1946 (Mr. W.O. de Kat Angelino)

[Archief-Dossier 178-021] 4 Mei 1946

Den Weld. Gestr. Heer Mr. W.O. de Kat Angelino,
Groenmarkt 11rd.
Alhier

Zeer geachte Heer De Kat Angelino,

Mogen wij U herinneren aan onzen
brief van 11 April, waarin wij U verzochten
ons een briefje te zenden, waarin U mededeelt,
dat volgens U het Kindertehuuis in een groote
behoefte voorziet.

U hebt ons dit in de vergadering
van 25 Maart toegezegd en wij veroorloven ons
derhalve op een spoedig bericht aan te dringen.

Deze zaak is daarom van zooveel belang,
omdat wij mede aan de hand van Uw brief bij de
Gemeente om subsidie willen aankloppen.

Gaarne in afwachting,
Hoogachtend,
Ch. Redelé,
Voorzitter

Laatst gewijzigd: januari 2022.