Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 1 oktober 1946 (J. Breevaart)

[Archief-Dossier 178-021] 1 October 1946

Dienst voor Sociale Zaken,
te Zwijndrecht

Mijne Heren,

Door deze bevestigen wij ons telefoongesprek van
gisterenmiddag en delen U mede, dat wij inderdaad heden
van de Twentsche Bank bericht van overschrijving hebben
ontvangen van een bedrag van f 312.

Onze declaratie over 1945 zijn hiermede vereffend,
doch nu staan onze nota's over het eerste kwartaal 1946
tot een totaalbedrag van f 2,70 nog open.

Mogen wij U beleefd verzoeken ook laatstgenoemd be-
drag, indien inmiddels nog niet overgemaakt, ten spoedig-
ste op onze rekening bij De Twentsche Bank te storten?

Hoogachtend,
J. Breevaart, Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.