Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 8 april 1946 (kinderen De Leng)

[Archief-Dossier 178-021] 8 April 1946

Dienst voor Sociale Zaken,
te Zwijndrecht

Mijne Heren,

Door tussenkomst van de Voogdijraad te Dordrecht
declareren wij U maandelijks een bedrag voor verpleegkosten
voor de kinderen De Leng, die in ons tehuis zijn opgenomen.

Mogen wij U beleefd verzoeken en ebtaling van het
verschuldigde bedrag door storting op onze rekening bij de
Twentsche Bank, alhier?

Gaarne zouden wij zien dat U in het vervolg maandelijks
het bedrag aldus aan ons overmaakte.

Hoogachtend,
p/o J. Breevaart/penn.r

Laatst gewijzigd: januari 2022.