Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 11 januari 1946 (Peels)

[Archief-Dossier 178-021] 11 Januari 1946

Firma J.M. Peels
Voorstraat 300,
Dordrecht

Mijne Heren,

Naar aanleiding van ons telefoongesprek van eergisteren
deel ik U mede, dat ik een factuur van Uw firma kan vinden
wel van 20 November groot f 76,88.

Het bedrag hiervan is evenwel op 18 December door de
Twentsche Bank op Uw bankrekening overgeboekt.
Andere rekening dan de hierboven vermelde, zijn niet in mijn bezit.

Hoogachtend,
J. Breevaart
Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.