Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 11 juli 1946 (mej. M. de Boer)

[Archief-Dossier 178-021] 11 Juli 1946

Den Heer M. v.d. Goot
p/a Kindertehuis,
Joh. de Wittstraat
Alhier.

Geachte Heer Van der Goot,

De Gemeentelijke Reinigings en Ontsmettingsdienst
reclameert de betaling van een nota van 4 Maart, betrekking
hebbende op het vervoer van Mej. M. de Boer op 27 Febrari j.l.

Kunt U nagaan waarop deze kosten betrekking hebben en
of deze inderdaad door het Kindertehuis verschuldigd zijn.

Gaarne van U horend, Hoogachtend,
J. Breevaart, Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.