Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 30 oktober 1946 (dr. van Dijk; dr. Piek;)

[Archief-Dossier 178-021] 30 October 1946

Den Weledelgeb. Heer J. Breevaart,
Secr. Stichting Kindertehuis Dordrecht,
Alhier.

Op de laatste gehouden bestuursvergadering van de
Stichting Kindetehuis Dordrecht werd besloten dat
ondergeteekende zich met het bestuur van de Medische
Fabrieksdienst in verbinding zou stellen om na te
gaan of Dr. van Dijk regelmatig de kinderen van
het Kindertehuis zou kunnen doorlichten.

Na een bespreking met Dr. van Dijk kan ik U het
volgende mededeelen.

Dr. van Dijk is van oordeel dat deze kwestie beter
kan gescheiden door bemiddeling van het Consultatie-
Bureau ter Bestrijding van T.b.c.

Het personeel toch valt onder de bepalingen van het
T.b.-wetje voor onderwijzers, terwijl voor de inwo-
nende kinderen Dr. van Dijk het aanbevelendswaardiger
achtte het onderzoek te doen geschieden op gelijke
wijze als bij de schoolkinderen, t.w. eerst de reactie
van Piquet, waarna alleen de positief reageerenden
worden doorgelicht.

Het Piquet-onderzoek kan geschieden door den behande-
lend geneeskundige, in dit geval dus door Dr. Piek.

Hoogachtend.

Laatst gewijzigd: januari 2022.