Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 2 maart 1946

[Archief-Dossier 178-021]
Dordrecht, 2 Maart 1946

N.V. Dordtsche Manufacturenhandel
VROOM & DREESMANN
Voorstraat 216-228
Dordrecht
postrekening 141145
telefoon 6545 (2 lijnen)

Kindertehuis,
Joh. de Wittstraat,
Dordrecht

Mijne Heeren,

Beleefd deelen wij U mede, dat de volgende posten nog in
onze boeken opesntaan:
08-10-45 nota nr. 124938 f 91,25
07-01-46 nota nr. 120707 f 2,65
23-01-46 nota nr. 120745 f 38,30
26-01-46 nota nr. 120802 f. 83.11
= f 215.31

Zonder tegenbericht zullen wij zoo zijn een dezer da-
gen over bovenstaand bedrag te disponeeren.

Inmiddels verblijven wij,
hoogachtend
N.V. Dordtsche Manufacturenhandel
Vroom & Dreesmann
(get.) v/d Zalm.

Laatst gewijzigd: januari 2022.