Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 12 november 1946 (Benthienkazerne)

[Archief-Dossier 178-021]

Directoraat-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging
Nassaulaan 23
's-Gravenhage


12 Nov. 1946

Onderwerp: vordering Benthienkazerne

Naar aanleiding van Uw brief van 7
October j.l. deel ik U mede, dat ik Uw
rekening heb gecrediteerd voor f 3,30.
Ik vertrouw, dat U thans het restant
ad f 80,56, op mijn postrekening No.
507759 zult overschrijven

De Directeur-Generaal voor Bijzondere Rechtspleging
voor dezen Het Plv. Hoofd van den Dienst Financien

Laatst gewijzigd: januari 2022.