Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 2 mei 1946 (firma Vroom & Dreesmann; meisje [Dirkje van] Gils (voogdijraad))

[Archief-Dossier 178-021] 2 Mei 1946

Den heer M. v.d. Goot,
p/a Kindertehuis,
Joh. de Wittstraat 12,
Alhier.


Geachte Heer Van der Goot,

Bijgaand doen wij U een nota toekomen van de
firma Vroom & Dreesmann ad f 93,90. Zoudt U eens willen
nagaan of de betreffende goederen destijds inderdaad zijn geleverd?

Van de Voogdijraad ontvingen wij de kwitantie
voor verpleeggeld van het meisje Gils terug, met de be-
merking, dat per 1 Februari de voogdij van de St. Vincentius
Vereeniging is ingegaan.
Kunt U ons misschien het adres opgeven van den penningmeester
van deze vereniging, opdat wij de verpleegkosten aan hem
kunnen declareren?

Zoudt U tevens willen nazien of de schoenen en kousen voor 1 Februari zijn aangekocht? In het bevestigende
geval kunnen deze n.l. nog aan de Voogdijraad in rekening
worden gebracht.
Hoogachtend, [..]

NB.
Woningkaart:
Johan de Wittstraat 12 (kindertehuis)
Dirkje van Gils
(van) 31-10-1945 Hr. Heijmansuijsstraat 2rd
(naaar) 05-03-1946 Venlo, Straalscheweg 289

Laatst gewijzigd: januari 2022.