Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 11 april 1946 (mr. W.O. de Kat Angelino)

[Archief-Dossier 178-021] 11 April 1946

Den Weled. Gestr. Heer Mr. W.O. de Kat Angelino
Groenmarkt 11rd
alhier

Zeer geachte Heer De Kat Angelino,

Naar aanleiding van Uw toezegging op de vergadering
van 25 Maart j.l. verzoeken wij U ons alsnog een briefje
te willen zenden, waarin U mededeelt, dat volgens U de
Stichting Kindertehuis in een groote behoefte voorziet.

Gaarne in afwachting en bij voorbaat dankend,
Hoogachtend,
Ch. Redelé, Voorzitter

(antw. doorsturen aan Gem. om subsidie vragen)

Laatst gewijzigd: januari 2022.