Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 29 oktober 1946 (mr. A Boon)

[Archief-Dossier 178-021] 29 October 1946

Den heer M. v/d Goot
Stichting Kindertehuis,
Alhier

Zeer geachte Heer Van der Goot,

Mr. A Boon, Kilwijkstraat 8, alhier
deelde mij gisteren mede, dat hij zich inder-
tijd bereid heeft verklaard elke maand f 15,-
af te staan ten bate van het Kindertehuis.

Na de eerste betaling is men echter dit
bedrag nooit meer komen innen. De Heer Boon is
wel genegen om U weer elke maand f 15,- af te
dragen, echter niet met terugwerkende kracht.
Ongetwijfeld kunt U voor incasseering doen
zorgen.

Het is mij niet bekend of vlijtige dames
indertijd bij meedere adressen dergelijke toe-
zeggingen gecollecteert hebben. In dat geval zou
het van belang zijn na te gaan of deze event.
ook in de pen gebleven zijn.

Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend.

Laatst gewijzigd: januari 2022.