Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 3 april 1946 (kinderen De Kreek; jongen Goud)

[Archief-Dossier 178-021] 3 April 1946

het Burgerlijk Armbestuur,
Smidsweg 16, 's-Gravendeel

Mijne Heren,

Bijgesloten doen wij U de declaratie voor verpleeg-
kosten der kinderen De Kreek weer toekomen.

Beide nota's gelden, de een heeft betrekking op de
maand September en de andere op de maand October.

De terugzending van een en ander is vertraagd door
ziekte van den penningmeester.

Zij maken van deze gelegenheid gebruik U over het
volgende te schrijven. Op onze rekening bij de Twentsche
Bank werd gestort een bedrag van f 232,- hetwelk van U
afkomstig is. Zoudt U ons willen opgeven op welke declaratie
deze betaling betrekking heeft?

Volgens onze administratie werd door tussenkomst van
de Voogdijraad alhier over 1945 gedeclareerd:

Kinderen De Kreek, September f 120,-
Kinderen De Kreek, October f 124,-
Kinderen De Kreek, November f 120,-
Kinderen De Kreek, December f 124,-
De jongen Goud, October, Nov. en December f 88
= f 576

Hoogachtend,

Laatst gewijzigd: januari 2022.