Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 9 mei 1946 (mej. M. v. Slingelandt; J. Breevaart; Jeugdzorg; J. Schönberger;)

Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

9 Mei 1946

Aan den Heer J. Breevaart
Penningmr Kindertehuis,
Johan de Wittstraat 12,
DORDRECHT.

Zeer geachte Heer Breevaart,
Naar aanleiding van Uw schrijven van 2 Mei, get. door Mej.
M. v. Slingelandt, deel ik U mede dat ik alle rekeningen van Vroom en
Dreessmann van de oprichting af, heb nagegaan, maar ik vind geen post van f 93,90.

Deze kledingstukken zijn waarschijnlijk geleverd aan Jeugdzorg.
Wij hebben ook daarvoor geen bonnen afgegeven en waarom zend men
de rekening dan eerst niet naar mij. Dus een en ander lijkt zeer
waarschijnlijk een abuis van Vroom en Dreesmann.

bij onderzoek is mij inderdaad gebleken dat de St. Vincentius-
vereeniging vanaf 1 Februari-19 Februari 1946 = 19 dagen is f 38
behoort te betalen. Adres Secr. Penn. Stooplaan (81)29 (J. Schonberger).
Deze rekening krijgt U gezonden met de Aprilrekeningen. De bedoelde
schoenen en kousen zijn voor 1 Februari aangekocht.

Dezer dagen heb ik U een brief van de Raad van Arbeid doorgezonden.

Hoogachtend,
M. v.d. Goot.

Laatst gewijzigd: januari 2022.