Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 26 maart 1946 (v.d. Goot (verpleegprijs))

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 26 Maart 1946

Aan den Voorzitter van de Stichting Kindertehuis 1945, te Dordrecht

1 bijlage

Zeer geachte Heer,
Hierbij veroorloof ik mij U te doen toekomen een voorstel,
gericht aan het bestuur van de Stichting, waarbij een wijziging
wordt bepleit van de verpleegprijs ten aanzien van kinderen uit
de buitengemeenten.
Aangezien het wenselijk is, dat terzake onmiddelijk maatrege-
len worden getroffen, neem ik de vrijheid op een spoedige behande-
ling aan te dringen.
Met de meeste hoogachting,

De Directeur, M. v.d. Goot

Laatst gewijzigd: januari 2022.