Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 30 september 1946 (Ch. Redelé; N.V. Biscuit- en Chocoladefabriek "Victoria"; M. v.d. Goot;)

[Archief-Dossier 178-021] 30 September 1946

Den Heer M. v.d. Goot
Reeweg 2,
Alhier.

Zeer geachte Heer Van der Goot,

In vervolg op ons schrijven dd. 12 dezer
verzoeken wij U morgen, 1 October, om half negen ten
kantore der N.V. Biscuit- en Chocoladefabriek "Victoria"
aanwezig te willen zijn tot het bijwonen van een vergade-
ring van het Bestuur onzer Stichting.

Hoogachtend
Ch. Redelé, Voorziter

Laatst gewijzigd: januari 2022.