Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 20 april 1946 (kinderen de Kreek en C. Goud)

[Archief-Dossier 178-021]

Burgerlijk Armbestuur van 's-Gravendeel

Abntwoord op uw schrijven van 3 April 1946

's-Gravendeel, 20 April 1946

Aan de Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945

In beleefd antwoord op Uw schrijven in zake betaling
nota's kan ik U melden dat de gegevens van U niet juist zijn.
Door mij zijn betaald de notas over Augustus met f 112
en de nota over September met f 120 samen f 232,-.
De nota october en November zijn heden op de rekening van
de Twentsche Bank overgeschreven, Uw opgaaf was September en
October, wat moet zijn November en October.
De laatste door mij betaalde rekening betref verpleeggel-
den voor kinderen de Kreek over de maand December met f 124,-
en voor C. Goud van October tot 31 December 88 dagen a f 1
f 88,-.
U moet dus nog ontvangen f 244,- welk bedrag ik nu
heb overgeschreven.
Hopende hiermede aan uw verzoek te hebben voldaan.

Namens het Burgerlijk Armbestuur van 's-Gravendeel
De Boekhouder

Laatst gewijzigd: januari 2022.