Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 22 juli 1946 (inwonend personeel)

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 22 Juli 1946

Aan het Bestuur van de Kindertehuis Dordrecht 1945
DORDRECHT


Het inwonend personeel van de Stichting Kindertehuis Dordrecht
1945 richtte tot mij een verzoek vacantiegeld te mogen ontvangen.
Als motief voert men aan, dat men intern is en indien men met vacantie
gaat, in vele gevallen kostgeld of pensioengeld moet betalen. In dit
motief schuilt veel waarheid en dat men het op deze gronden vraagt
is begrijpelijk en het lijkt mij ook billijk.
Daar dit een zaak is warover het Bestuur moet beslissen, geef
ik dit verzoek namens het inwonend personeel door.

Een en ander is ook besproken op een personeelsvergadering
welke elke maand gehouden wordt. De meningen omtrent het aanvragen van
de hoeveelheid van het vacantiegeld, liepen nogal sterk uiteen.
Ondergetekende heeft geadviseerd f 10 per vacantieweek te vragen,
van Directrice tot werkmeisje allen gelijk. Dit vond direct algemene instemming.
Deze uitgave komt op f 400 per jaar.
gezien de algemene ijver, de plichtsbetrachting, nauwgezetheid in elk
opzicht en de buitengewoon goede geest, die ons allen kameraadschappe-
lijk verbindt, heb ik vrijmoedigheid U te adviseren dit vorstel in welwillende overweging te nemen.

Hoogachtend,
M. v.d. Goot.

Laatst gewijzigd: januari 2022.