Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 11 februari 1946 (N.V. v/h H. Croon & Co)

[Archief-Dossier 178-021] 11 Februari 1946

N.V. v/h H. Croon & Co
Vrieseweg 44,
Dordrecht

Mijne Heren,

naar aanleiding van Uw telefonisch verzoek delen wij
U hierdoor mede, dat het het bedrag van f. 103.43, dat wij
U per de Twentsche Bank hebben doen toekomen betrekking
had op de volgende facturen:

nota Dec. No. 2781 f 99
nota 31 Dec. No. 8725 f 2,18
nota Nov. No. 7604 f 2,25
= f 103,43

Hootachtend,
Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
J. Breevaart, Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.