Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 29 maart 1946 (Ch. Redelé)

[Archief-Dossier 178-021] 29 Maart 1946

Den heer M. v/d Goot
Stichting Kindertehuis
Alhier

Zeer geachte Heer Van der Goot,

Het doet mij genoegen U te kunnen berichten,
dat ons Bestuur juist j.l. Maandag vergaderd heeft,
en dat toevallig ook de kwestie is aangeroerd, die
U in Uw brief van 26 dezer naar voren brengt.

Het Bestuur heeft besloten om kinderen uit de
buitengemeenten voor f 2,- per dag op te nemen.

Het is prettig, dat onze gedachtengang hier
dus parallel heeft geloopen.

Ik hoop binnenkort nog eens langs te komen
om dan ook kennis te maken met de nieuwe directrice,
warvan ik zooveel goeds heb gehoord.

Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend, Ch. Redelé, Voorzitter

Laatst gewijzigd: januari 2022.