Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 3 april 1946

[Archief-Dossier 178-021] 2 April 1946

Firma Vroom & Dreesmann
Voorstraat
Alhier

Mijne Heren,

Door deze komen wij terug op Ue brief van 2 Maart j.l.
waarin U enkele posten reclameert.
Zoals wij U reeds telefonisch mededeelden, waren wij door
zoekte van den penningmeester niet in de gelegenheid eerder
op Uw brief te antwoorden.

De laatste 2 posten, nota's van 23 en 26 Januari zijn
eind Februari door tussenkomst van De Twentsche Bank aan U
overgemaakt. Wij nemen aan, dat U dit bedrag inmiddels ook
ontvangen zult hebben.

De eerste 2 nota's daarentegen kunnen wij niet terug-
vinden. Het zijn die van 8 October 1945 en 7 Januari 1946.
Wij hebben deze voor zover wij kunnen nagaan nimmer van den
directeur van ons Tehuis doorgezonden gekregen en moeten der-
halve veronderstellen dat deze nota's zoek geraakt zijn.

Beleefd verzoeken wij U ons voor deze posten duplicaat
nota's te willen dien toekomen. Wij zullen deze dan ter controle
aan den directeur van ons tehuis voorleggen en na accoordbevinding
voor zo spoedig mogelijke vereffening zorg dragen.

Hoogachtend, [..]

Laatst gewijzigd: januari 2022.