Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 11 april 1946 (J.A. Verwey)

[Archief-Dossier 178-021] 11 April 1946

Den Weled. Heer J.A. Verwey
Postbus 100,
Zwolle

Zeer geachte Heer Verwey,

Wanneer U in Dordrecht bent zult U meermalen
langs het Kindertehuis gewandeld zijn. Dit is een
stichting, die in het donkerste oogenblik van den
oorlog werd opgericht en waar een 60 tal kinderen
lieferijke verpleging vinden.

De kinderen, die er zijn of komen, bezitten
practische geen enkel draagbaar stuk kleeren en het
is een van de moeilijkste problemen daarin te voorzien.

Vooral nu de zomer voor de deur staat zitten
de directrice en haar helpsters met de handen in het
haar, daar er voor de meisjes geen zomerjurkjes zijn.

Wij weten, dat U de jeugd een zeer warm hart
toedraagt, en wel in het bijzonder de misdeelde jeugd.

Mogen wij U uitnoodigen, wanneer U met de
Paaschdagen in Dordrecht bent, ons Kindertehuis
eens te komen bezichtigen? Wij zijn we van overtuigd,
dat wij na dat bezoek geen tevergeefsch beroep op
Uw medewerking zullen doen. Wij meenen, dat Uw fabriek
geen kinderjurkjes maakt, maar ook met stof zouden wij
ten zeerste geholpen zijn, daar wij steeds 2 naaisters
in vasten dienst hebben, die ook geregeld van oud nieuw
maken.
Wij hopen van harte, dat U zult kunnen en willen
helpen in het belang van de kinderen, die ons zijn
toevertrouwd.
De berichten met belangstelling tegemoet ziende,

Hoogachtend,
Ch. Redelé, Voorzitter

Laatst gewijzigd: januari 2022.