Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 16 februari 1946 (v.d. Goot; J. Breevaart)

[Archief-Dossier 178-021] 16 Februari 1946

Den Heer M. v.d. Goot
Directeur van het Kindertehuis
Johan de Wittstraat
Alhier

Geachte Heer Van der Goot,

Bijgesloten ontvangt U ter kennisneming een exemplaar
van het jaarverslag van den penningmeester, zoals dat aan de
bestuursleden is toegezonden.

Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
J. Breevaart, Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.