Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 23 februari 1946 (v.d. Goot; villa Benvenuta)

[Archief-Dossier 178-021] 23 Februari 1946

Aan H.H. Leden van het Dagelijks Bestuur

Mijne Heren,

Naar aanleiding van het besproken in een der laatste ver-
gaderingen is aan den Heer Van der Goot gevraagd te informaren
naar de mogelijkheid om na 9 april 1947 de villa "Benvenuta"
opnieuw in te huren en om het bestuur advies uit te brengen over
de noodzakelijkheid van aanschaffingen, nieuwe meubilering, stof-
fering enz.

De Heer Van der Goot heeft hierover 2 brieven aan het Bestuur
gericht, waarvan wij U ingesloten een afschrift doen toekomen.

Zij stellen voor deze zaak op de eerstvolgende vergadering
van het bestuur van het Kindertehuis te behandelen.

Wij meenden er goed aan te doen om de leden van het dage-
lijks bestuur vooraf van de adviezen van den Heer Van der Goot
in kennis te stelen.

Hoogachtend,
br />Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945<

Laatst gewijzigd: januari 2022.