Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 28 juni 1946 (P.J. Koopman)

[Archief-Dossier 178-021]

P.J. Koopman
Singel 314
Dordrecht

Dordrecht, 28-6-'46

Mijne Heeren,

Van Uwen Heer v.d. Goot ontving ik
een dezer dagen namens Uw bestuur een bedrag
ad f 100,- voor het tijdvak 1 Jan. - 1 Juli 1946

Het is mij een behoefte U te danken voor
deze gratificatie, daarin ziende een bewijs van
Uwe waardeering voor mijn werkzaamheden.

Hoewel ik in April 1945 dit werk begonnen
ben, zonder eenige afspraak over belooning, doet
het toch zeer aangenaam aan ook een "stoffelijk
bewijs"van Uw bestuur te mogen ontvangen.

Het wel onder deze misdeelde kinderen
interesseert mij en ik kan U tot mijn genoegen
mededeelen dat de toestand der kinderen nog
weer beter is dan ik in mijn jaarverslag over 1945 kon vermelden.

Ook het geheel van het huis, de vereniging
bij verpleging zijn veel beter, terwijl door de aan-
schaffing van nieuwe materialen, als linoleum(?)
en derg. een veel meer hygienische toestand

geschapen is, zoodat het huis thans zeker
dankzij de goede samenwerking van het geheel
aan een uitnemend verantwoorde behoefte voldoet.

Hoogachtend, verblijf ik
Koopman, arts

Laatst gewijzigd: januari 2022.