Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 5 april 1946 (kinderen de Leng)

[Archief-Dossier 178-021]

Voogrijraad te Dordrecht
spreekuur dagelijks 1-2 uur
's-Zaterdag 11.30-12.30 uur

Dordrecht, 5 April 1946
Groenmarkt 11

Den WelEd. Heer J. Breevaart
Van Slingelandtlaan
Dordrecht

Voor de betaling van de nota's van de kinderen de Leng
zult U zich moeten wenden tot den Dienst voor Sociale Zaken
te Zwyndrecht.
Het lijkt mij het beste dat U aan dien Dienst verzoekt om
maandelijks de bijdrage te storen op de rekening bij de Twent-
sche Bank.

De Secretaris van den Voogdijraad te Dordrecht,
(get.) W.O. de Kat Angelino

Laatst gewijzigd: januari 2022.