Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 20 mei 1946 (M. v.d. Goot; Sociale Zaken)

[Archief-Dossier 178-021] 20 Mei 1946

Den Heer M. v.d. Goot,
p/a Kindertehuis,
Alhier.

Geachte Heer Van der Goot,

Op 3 Mei j.l. verzochten wij U te willen nazien
of U eventueel nog een factuur van de Dienst voor Sociale
Zaken in Uw bezit had van f. 1.063.05.

Tot op heden mochten wij hierop geen antwoord van
U ontvangen.

Gaarne vernemen wij thans per omgaande van U of
deze factuur inderdaad bij U aanwezig is, opdat wij voor
betaling kunnen zorgdragen.

Hoogachtend, [..]

Laatst gewijzigd: januari 2022.