Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 18 februari 1946 (firma H. Croon & Co)

[Archief-Dossier 178-021] 18 Februari 1946

Firma H. Croon & Co
Vrieseweg 44,
Dordrecht

Mijne Heren,

Wij ontvangen Uw brief dd. 12 Februari j.l.
inderdaad blijt nota No. 7604 over November twee maal betaald
te zijn, zodat wij U vriendeljk danken voor Uw opmerking en Uw
rekening voor f 2,25 hebben gedebiteerd.

Wat betreft nota Nr. 8727 het volgende:
Deze vermeldt 30 November 3 beschermkappen in 4 einddozen ge-
plaatst. Wij hebben evenwel ook een grote rekening van U,
Nr. 2781, die ook de data 29 November en 30 November vermeldt
en waar ook in de omschrijving gesporken wordt van het monteren
van beschermkappen om stopcontacten.

Is het uds niet mogelijk, dat het bedrag van nota 8727
reeds begrepen is in het totaalbedrag van nota 2781?

Beleef verzoeken wij U dit eens te willen nazien en ons
daarna te berichten.

Hoogachtend,
Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
J. Breevaart, Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.