Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief (2) 25 april 1946 (Ch. Redelé)

[Archief-Dossier 178-021] 25 April 1946

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Aan H.H. Bestuursleden

Mijne Heren,
Bijgaand doen wij U een afschrift toekomen van een
schrijven van den directeur van het Kindertehuis, hetwelk
wij heden ontvingen.
De Heer Ch. Redelé is verhinderd Zaterdagmiddag aan-
wezig te zijn.
Hoogachtend
Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
p/o Ch. Redelé

Laatst gewijzigd: januari 2022.