Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 30 april 1946 (Meinte v.d. Goot)

[Archief-Dossier 178-021] 30 April 1946

Den heer M. v.d. Goot,
Reeweg 2,
Alhier.


Zeer geachte Heer Van der Goot,

Bijgesloten doe ik U de (de) salarisenveloppen toekomen
over April.
Aannemende dat er geen veranderingen zijn, zijn deze
precies zo gereed gemaakt als voor Maart.
Hoogachtend, [..]

Laatst gewijzigd: januari 2022.