Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 4 januari 1946 (P.J. Koopman/Redelé)

[Archief-Dossier 178-021] 4 Januari 1946

Den Weledelzeergel. heer P.J. Koopman
Singel 314,
Dordrecht

Zeer geachte Heer Koopman,
Wijontvingen Uw geneeskundig verslag over het haar 1945,
waarvoorop onze laatste bestuursvergadering met veel belang-
stelling is kennis genomen.

Ons bestuur betuigt U zijn grote waardering en dank voor
dit verslag en voor het vele door U verrichte werk ten bate van de
gezondheidstoestand van de in ons tehuis verpleegde kinderen.

Hoogachtend,
Ch.H.J. Redelé,
Voorzitter

Laatst gewijzigd: januari 2022.