Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 30 april 1946 (M. van der Goot)

[Archief-Dossier 178-021] 30 April 1946

Aan het Secretariaat van de
Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945,
Postbus 32,
Alhier.


Mijne Heeren,

Doordat ik enkele dagen uitstedig was
kwam eerst Maandag j.l. Uw schrijven van
25 dezer met als bijlage een uitnoodiging
van den Heer van der Goot in mijn bezit.

Daar ik ook Zaterdagmiddag niet in de
stad was zou het mij, ook indien mij het
verzoek van den Heer van der Goot op tijd
had bereikt, toch niet mogelijk zijn geweest
aan de uitnoodiging gehoor te geven.

Hoogachtend, [J. ..]

Laatst gewijzigd: januari 2022.