Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 18 februari 1946 (bestuursleden)

[Archief-Dossier 178-021] 18 Februari 1946

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 8 Februari 1946

Aan H.H. bestuursleden

Mijne Heren,
Bijgesloten doe wij U toekomen een exemplaar van het
jarverslag van den Heer Van der Goot, driecteur van het
Kindertehuis, benevens een exemplaar van het verslag van den
penningmeester.
Hoogachtend,
J. Breevaart wnd. secretaris

Laatst gewijzigd: januari 2022.