Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 23 april 1946 (aan bestuur; vloerzeil)

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945

Dordrecht, 23 April 1946

Aan het Bestuur van de Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945,
DORDRECHT

Wij hebben in het Kindertehuis voor eenige vertrekken wel zeer
dringend vloerzeil nodig, n.l. voor de conversatiezalen en enkele
slaapkamers en personeelskamertjes. Dit kost in totaal f 1250
en geeft men 5 jaar garantie op dot zeil.
Voorts hebben we grote behoefte aan 80 stoelen. De oude stoelen
zijn onbruikbaar en bovendien hebben wij er te weinig.
De prijs is f 13,50 totaal f 2600,-. De overige f 1400 wilde ik
gaarne besteden voor de aanschaffing van tafels, kleden enz.
Ik zou het buitengewoon op prijs stellen indien Uw Bestuur
eens van nabij van een en ander kennis zou willen nemen, teneinde
zich te kunnen overtuigen van de noodzaak. Gaarne zou ik U in
overweging willen geven Zaterdagmiddag, 27 April, te reserveren
voor dit doel. het zal mij een groot genoegen zijn U te mogen
ontvangen.
Met de meeste hoogachting,
M. v.d. Goot.

Laatst gewijzigd: januari 2022.