Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 3 mei 1946 (Sociale Zaken)

[Archief-Dossier 178-021] 3 Mei 1946

Den Heer M. v.d. Goot,
p/a Kindertehuis,
Alhier.


Gerachte Heer Van der Goot,

De Dienst voor Sociale Zaken der gemeente Dordrecht
reclameert de betaling van een factuur van 5 Februari, groot f 1063,05.
Is deze factuur in verband met de controle nog bij U aanwezig?
Hoogachtend,

Laatst gewijzigd: januari 2022.