Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 25 januari 1946 (Breevaart; Daniel en Gerard Ritmeester; Petronella G. Poots (Nellie Schenk))

[Archief-Dossier 178-021] 25 Januari 1946

Dordrecht 25-1-1946

Zeer Geachte Heer Breevaart,

Naar aanleiding van een schrijven van 24-1-46 betreffende het
verpleeggeld van de kinderen Ritmeester, zij het mij vergund u het volgende
mede te delen:

Ritmeester, Daniel en Ritmeester Gerard werden opgenomen
op 29-11-145 in het Kindertehuis.
Daniel Ritmeester geb. 5-10-41 opgenomen 29-11-45 33 dagen f 66
Gerard Ritmeester geb. 3-7-43 opgenomen 29-11-45 33 dagen f 66
= totaal f 132

Dit bedrag komt in 1945 nog ten laste van de Voogdijraad.
Op de declaratie vermeld ik de officiele naam (Nellie Schenk officiele naam, Petronella G. Poots), maar zr [Volkje A.] Overman noemde ze
ook op de officiele rekeningen naar hun "huisnaam". Dat geeft nogal eens
verwarring. Intussen mijn ex(c)uus svp.

Met de meeste hoogachting,
M. v.d. Goot

Laatst gewijzigd: januari 2022.