Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 12 januari 1946 (v.d. Goot)

[Archief-Dossier 178-021] 12 Januari 1946

Den Heer M. v.d. Goot,
Reeweg 2,
Dordrecht


Geachte Heer Van der Goot,

Betreft: Loonbelasting

In verband met de toegestane loon(regeling)sverhoging zal er ook van
verschillende personeelleden van het Kindertehuis, die weekloon
ontvangen, loonbelasting moeten worden ingehouden, zoals wij reeds
telefonisch bespraken.
Wil U daarvoor zorgen? De in te houden belasting ebdraagt:

Loon per week Belasting
1. f. 11,10 - f 12 f 0,33
2. f. 12 - f 13,50 f 0,42
3. f. 13,50 - f 15 f 0,49
4. f. 15 - f 16,50 f 0,72
5. f. 16,50 - f 18 f 0,82

Deze belasting is alleen verschuldigd door ongehuwden, ge-
huwde personen, die geen hoger weekinkomen hebben dan hierboven
vermeld, vallen nog buiten de loonbelasting.

Bij de regeling van de belasting moet met de geldwaarde van de
verstrekte maaltijden rekening gehouden worden. Hiervoor moet worden
gerekend voor een warme maaltijd f 0,40 per dag, voor een koffie-
maaltijd f 0.20 per dag.

Hoogachtend,
J. Breevaart, Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.