Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 10 mei 1946 (firma Vroom en Dreesmann; Jeugdzorg)

[Archief-Dossier 178-021] 10 Mei 1946

Vroom en Dreesmann,
Voorstraat,
Alhier.


Mijne Heren,

In vervolg op ons schrijven dd 3 April j.l. delen
wij U mede, dat wij van den directeur van ons Tehuis
hebben vernomen, dat hij, nadat hij alle rekeningen vanaf
de oprichting van het Tehuis heeft nagegaan, geen post
van f . 93.90 van Uw firma heeft kunnen vinden.
voor een en ander zijn ook geen bonnen afgegeven.

De directeur vraagt nu, of het niet waarschijnlijk
is, dat de kledingstukken geleverd zijn aan Jeugdzorg.

in elk geval heeft het Kindertehuis van onze Stichting
deze goederen niet betrokken, zodat wij Uw rekening niet kun-
nen honoreren.

Hoogachtend,
[..]

Laatst gewijzigd: januari 2022.