Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 25 mei 1946 (J. Breevaart; H.A.R.K.; M. v.d. Goot)

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 25 Mei 1946

Aan den Heer J. Breevaart,
Penningmr. Stichting Kindertehuis,
te DORDRECHT

Zeer geachte Heer Breevaart,

Naar aanleiding van Uw brieven d.d. 3 en 20 Mei 1946 deel ik U
mede dat bij de laatste zending van rekeningen aan U, U gebleken zal
zijn, dat een rekening van Sociale Zaken, groot f 1063,05, waarover
men reclameerde, aanwezig is. Ik had met Sociale Zaken afgesproken
de rekeningen in twee malen te betalen, zodat men ten onrechte
reclameerde. Bij nadere bespreking herinnerde men zich dat dan ook.

Voorts naar aanleiding van Uw schrijven van 9 Mei, zij U mede-
gedeeld dat de ingesloten rekening van Vroom en Dreesmann betaald kan
worden, in tegenstelling met mijn schrijven van 9 Mei 1946.

Het bewijs van levering is geleverd, buiten de bonnen om door
H.A.R.K. Vandaar dat deze goederen niet door bonnen gedekt waren.

De Directeur,
M. v.d. Goot.

Laatst gewijzigd: januari 2022.