Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 9 december 1946

[Archief-Dossier 178-021] 9 December 1946

Mevrouw Boon,
Kilwijkstraat 9,
Dordrecht

Zeer geachte Mevrouw,

Van onzen voorzitter vernam ik, dat U indertijd een maande-
lijkse bijdrage voor onze Stichting had toegezegd, welke voor de
eerste maal werd afgedragen aan Mevrouw Rijsdijk, maar daarna
nimmer door ons is geind.

ik heb deze aangelegenheid onderzocht en besproken met den
directeur van het Tehuis. Het blijkt dat inderdaad een afdracht-
lijst van Mevrouw Rijsdijk aanwezig is van Mei 1945, waarop met
potlood klein staat bijgeschreven "per maand".

Deze lijst is met een brief van Mevr. Rijswijk door den
secretaris behandeld en in het archief afgelegd, zodat noch de
directeur noch de penningmeester verder aandacht heeft kunnen
schenken aan Uw toezegging.

Het spijt ons dat het zo is gelopen en wij vinden het zeer
vervelend dat dit is kunnen gebeuren.

Intussen nam ik gaarne nota van Uw mededeling aan den Heer
Redelé, dat U alsnog Uw toezegging gestand wilt doen door van nu
af aan het genoemde bedrag te onzer beschikking te stellen.
Ik zal thans zorgen dat regelmatig een kwitantie voor Uw bijdrage
wordt uitgeschreven en den directeur van het Tehuis vragen voor
inning te willen morgen.

Inmiddels verblijf is,
Hoogachtend,
J. Breevaart, Penningmeester.

Laatst gewijzigd: januari 2022.