Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 1 november 1946 (J.M. Redelé)

[Archief-Dossier 178-021] 1 November 1946

Den Heer M. v.d. Goot
p/a Kindertehuis,
Alhier.

Geachte Heer Van der Goot,

Bijgesloten doe ik U teekenen een brief van ons bestuurs-
lid, den heer J.M. Redelé.

Wilt U van de inhoud hiervan kennis nemen en de aange-
legenheid verder behandelen?

Met vriendelijke groeten,

Hoogachtend, [..]

Laatst gewijzigd: januari 2022.