Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 26 mei 1946 (kinderen De Leng)

[Archief-Dossier 178-021] 26 Mei 1946

Dienst voor Sociale Zaken,
te Zwijndrecht

Mijne Heren,

Wij schreven U op 8 April j.l. over de betaling
van verpleegkosten van de kinderen De Leng.

Tot onzen spijt mochten wij tot op heden nog geen remise van U ontvangen.
Zoudt U willem zorgern dat het ons toekomende bedrag
volgens onderstaande specificatie zo spoedig mogelijk op
onze rekening bij de Twentsche Bank N.V. wordt gestort?
Deze specificatie heeft betrekking op de periode tot en met 31 Maart 1946.

Volgens bestuursbesluit van 25 Maart j.l. worden
vanaf 1 April 1946 geen verpleegkosten meer aan de gemeente
van herkomst afzonderlijk in rekening gebracht, zodat na
remittering van onderstaande bedragen de rekening vereffend zal zijn.

Hoogachtend,
Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(get.) J. Breevaart, Penningmeester

1945 1946
September f 36 -
October f 93 -
November f 90 -
December f 93 -
Januari - f 93,--
Februari - f 84,--
Maart - f 93,--
= f 312,- f 270,--

Laatst gewijzigd: januari 2022.