Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 4 september 1946 (P.J. Koopman)

[Archief-Dossier 178-021]

P.J. Koopman, arts
Singel 314
Dordrecht


Dordrecht, 4 September 1946

AAN Het bestuur v.d. Stichting Kindertehuis 1945
Dordrecht

medische verzorging

Geacht Bestuur,

Hierby bericht ik U, dat ik heb gemeend aan het eind
van deze maand myn werkzaamheden aan het kindertehuis te moeten neerleggen.
Begonnen in een zeer ontredderden tyd, waren der
moeilykheden ook van de geneeskundige verzorging talryk. Thans verloopt alles geordend.
Ik dank Uw bestuur zeer voor het vertrouwen steeds
in my gesteld en de wyze waarop U en de Directeur altyd aan
myn verlangens hebben getracht te voldoen.
Ik hoop dat Uwe stichting nog voor vele kinderen ten zegen zal zyn.
Den directeur heb ik vandaag ook myn besluit medegedeeld.
Indien U op de een of andere wyze een advies mynerzyds behoeft, ben ik daartoe steeds bereid.

Met de meeste hoogachting,
Koopman

Laatst gewijzigd: januari 2022.