Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 27 september 1946 (kinderarts dr. Piek)

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 27 September 1946

Aan den heer Voorzitter van het
Bestuur van de Stichting "Kidnetrethuis Dordrecht 1945"
DORDRECHT

Naar aanleiding van Uw schrijven van 12 September 1946
deel ik U mede dat ik geen stukken onder mij heb betreffende de
Stichting die zouden moeten worden behandeld.

Wel heb ik enkele mededelingen en voorstellen.
n.l. Wj kunnen na 15 April 1947 het huis blijven bewonen.
Nader overleg huur enz.
Wijziging kosten onderhoud, welke niet meer door
Stichting maar door eigenaren zal worden gedragen.
Dr. P. Koopman is sinds 15 September 1946 geen geneesheer
meer van de Stichting. In overleg, is Dr. Piek, kinderarts,
bereid gevonden de practijk uit te oefenen.
Voorts enkele algemene mededeelingen.
Met de meeste hoogachting,
De Directeur,
M. v.d. Goot

Hoe laat moet Hr v/d Goot op de vergadering komen?

Laatst gewijzigd: januari 2022.