Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 3 juli 1946 (Peter Nelson en Marinus Spijkerman; Stichting voor Kinderverzorging (B.J. Oosterheert))

[Archief-Dossier 178-021]

Stichting voor Kinderverzorging te Dordrecht
(voormalig vereenigd armen-, wees- en nieuw armhuis)
gemeentegebouw Beverwijcksplein

Aan den heer Penningm. van "de Stichting" Kindertehuis 1945
Postbus 32
DORDRECHT

Onderwerp: Nota-verpleeggeld

Dordrecht, 3 Juji 1946 no. 1802

Naar aanleiding van Uw nota d.d. 12 Juni '46 betreffende
de verplggelden van Peter Nelson en Marinus Spijkerman, deel ik U
mede, dat door U over de maand April 31 dagen is berekend, in
plaats van 30 dagen.
Hierdoon is er f 3 door U te veel berekend en ik heb Uw nota met dit bedrag verlaagd.
Namens het Bestuur van de Stichting voor Kinderverzorging.
De Secretaris, B.J. Oosterheert

Laatst gewijzigd: januari 2022.