Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 3 mei 1946 (M. v.d. Goot; 's-Gravendeel)

[Archief-Dossier 178-021] 3 Mei 1946

Den heer M. v.d. Goot,
p/a Kindertehuis,
Alhier.


Geachte Heer Van der Goot,

Aan het Gemeentebestuur van 's-Gravendeel hebben
wij medegedeeld, dat van 1 April af de verplegingsprijs
van f 2 per dag zal gelden, maar dat niet aan hun ver-
zoek kan worden voldaan om deze verlaging reeds per
1 Februari te laten ingaan.

Zoals het besluit in de bestuursvergadering van
25 Maart j.l. is genomen, heeft dit betrekking op alle
verpleegden en wordt derhalve ook het verpleeggeld voor
de reeds opgenomen kinderen van 1 April af op f 2,-
vastgesteld.

Hoogachtend,
[..]

Laatst gewijzigd: januari 2022.