Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 8 augustus 1946 (inwonend personeel; vakantieregeling)

[Archief-Dossier 178-021]

De Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945
(Bestuur: Mr. J.M. Croockewit, Th.W. Frumau, H. van der Houwen, Mr. W.O. de Kat Angelino, B.J. Oosterheert, J. van Randwijk, Ch.H.J. Redelé, J.M. Redelé)
Secretariaat postbus 32 bankrek. Twentsche Bank, Dordrecht

Dordrecht, 8 Augustus 1946

Aan het Bestuur van de Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945,
te DORDRECHT

Mijnheer de Voorzitter,
In antwoord op Uw brief van 25 Juli 1946 heb ik de eer U
namens het gehele inwonende personeel hartelijk te dank voor de door U goedgekeurde vacantieregeling.
Het is mij aangenaam U te kunnen mededelen dat men op de
personeelsvergadering van heden zich bijzonder verheugd over de
waardering, welke U het personeel in zijn geheel hebt willen toekennen.
De verstrekking van vacantietoeslag Uwerzijds zonder enige
reserve heeft de plichtsbetrachting en animo opnieuw weer verstrekt.
Namens het inwonend personeel,
M. v.d. Goot

Laatst gewijzigd: januari 2022.