Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 9 december 1946 (M. v.d. Goot; mevr. Boon;)

[Archief-Dossier 178-021] 9 December 1946

Den Heer M. v.d. Goot,
p/a Kindertehuis,
Dordrecht

Geachte Heer Van der Goot,

Over de maand December heeft Mevrouw Boon de bijdrage van f 15,- betaald.
Voor de volgende maanden is het achteraf toch voor mij
het gemakkelijkst, indien U maandelijks voor de inning zoudt
willem zorgen en het bedrag dan op Uw staat verantwoordt.
Inliggend doe ik U een 4-tal kwitanties toekomen. Wilt
I die aan het begin van elke maand laten aanbieden? T.z.t. ontvangt U nieuwe kwitanties.

Hoogachtend,
J. Breevaart, Penningmeester

Laatst gewijzigd: januari 2022.