Aanmelden | Contact
Doorzoek de bronnen

Dordrecht - Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Stichting Kindertehuis Dordrecht 1945


Bron: Regionaal Archief Dordrecht
Toegang: 260 (Distributiedienst van de Gemeente Dordrecht, alsmede de Centrale Keuken en Massavoeding in Dordrecht )
Inventarisnummer: 499 (Stichting 'Kindertehuis': Ingekomen brieven en minuten van uitgegane brieven 1946)


brief 12 februari 1946 (N.V. Electrotechnisch Installatiebureau voorheen H. Croon & Co)

[Archief-Dossier 178-021] 12 Februari 1946

N.V. Electrotechnisch Installatiebureau voorheen H. Croon & Co
Filaal Dordrecht

Dordrecht, 12 Februari '46
Vrieseweg 44

M.,
Onder dankzegging berichten wij hiermede (f 2,25)
goede ontvangst van Uw schrijven d.d. 11-2-'46
deelen U naar aanleiding hiervan mede dat nota
No. 7604 d.d. Nov. '45 reeds door U werd betaald
op 18 Dec. '45 per Twentsche Bank.
Wij hebben nu het teveel betaalde in mindering
gebracht van nota 8727 groot f 3,70, zoodat thans
nog ten uwen laste in onze boeken openstaat een
bedrag groot f 1.45.

Vertrouwend U met deze regeling accoord zult
gaan, verblijven wij.

Hoogachtend,
N.V. Electr. Techn. Inst. Bureau v.h. H. Croon & Co's filiaal Dordrecht
W. van Rijnen

Laatst gewijzigd: januari 2022.